Trong năm 2016 hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh đã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức được 646 cuộc về nguồn tham quan di tích lịch sử cách mạng, giao lưu toạ đàm, nói chuyện truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *