Xác định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của các đơn vị KT ngoài quốc doanh trong việc đóng góp vào sự phát triển KT tỉnh, thời gian qua một số DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở tỉnh Vĩnh Long đã thành lập chi bộ tại đơn vị. Cấp ủy chi bộ  cùng  Ban lãnh đạo công ty thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và SXKD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *