Cuối năm 2015,  xã Hòa Phú, huyện Long Hồ được tỉnh Vĩnh Long công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thế nhưng vào thời điểm hiện tại, qua kết quả khảo sát của Văn phòng điều phối nông thôn mới của tỉnh, xã Hòa Phú có đến 4 tiêu chí cần phải được tập trung nâng chất thì mới giữ vững được xã nông thôn mới trong năm 2018. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *