Cùng với sự hỗ trợ tích cực của Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long, thời gian qua, xã Hòa Bình huyện Trà Ôn đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động cũng như đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *