“Trao cần câu thay vì cho con cá” là phương châm được các cấp Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long triển khai nhằm giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Nhiều mô hình, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức của hội phụ nữ đã giúp hàng ngàn chị có vốn làm ăn vươn lên trong cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *