Gần đây, nhiều nông dân trong tỉnh Vĩnh Long chuyển sang đầu tư trồng chuối chuyên canh với diện tích lớn. Mô hình này bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khả quan. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *