Từ nguồn quỹ vì người nghèo, năm 2017 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai dự án “Hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi bò giống, nâng cao đời sống”. Mặc dù chỉ mới triển khai thí điểm, song đến thời điểm này, nhiều hộ dân nhận bò đã có cuộc sống ổn định hơn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *