Hưởng ứng cuộc vận động “Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Vĩnh Long triển khai dự án hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo. Từ đó đã giúp nhiều hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *