Trong những năm qua, phong trào toàn dân tham gia phòng chống tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long phát triển sâu, rộng, góp phần tích cực cho việc đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với loại tội phạm này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *