Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở tỉnh Vĩnh Long không ngừng phát triển và phát huy hiệu quả tích cực. Từ phong trào này, nhiều hội viên, nông dân không ngừng thi đua mở rộng qui mô sản xuất, kinh doanh; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *