Trong giai đoạn hiện nay, dân quân tự vệ đã phát triển lớn mạnh, rộng khắp, là 1 trong 3 thành phần của lực lượng vũ trang, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống tiên tai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *