Nhân lực cho ngành y tế tỉnh Vĩnh Long đang bị thiếu và đây là nỗi lo chung của nhiều địa phương trong tỉnh . Đột phá trong giải quyết khó khăn này huyện Tam Bình đã mạnh dạn triển khai nhiều giải pháp thu hút bác sĩ với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc vốn quý của người dân. Trong đó, đề án thu hút bác sĩ của huyện đang phát huy hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *