Trong vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì việc phát động người dân  tham gia chăn nuôi theo các mô hình sạch cũng đang được quan tâm nhằm khôi phục niềm tin người tiêu dùng, phát triển chăn nuôi bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *