Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn do Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) khởi xướng cách đây gần 5 năm. Ngần ấy thời gian, chương trình đã duy trì liên tục và có mặt tại gần 30 tỉnh, thành trong cả nước; qua đó đã đem lại hiệu quả thiết thực – đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *