Những năm gần đây, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cộng với việc huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn nên đến nay xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm đã hoàn thành được 16/19 tiêu chí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *