Thu nhập là tiêu chí rất quan trọng trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, bởi thực hiện tốt tiêu chí này không chỉ nâng cao đời sống kinh tế cho người dân mà còn giúp địa phương thực hiện đạt nhiều tiêu chí nông thôn mới có liên quan như hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, nhà ở,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *