Xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, có địa bàn giáp ranh với 7 xã thuộc các huyện Vũng Liêm, Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long, Càng Long tỉnh Trà Vinh. Chính vì vậy, tình hình an ninh trật tự ở địa phương khá phức tạp. Gần đây, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng xã nông thôn mới, tình hình an ninh trật tự ở địa phương ngày càng ổn định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *