Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm nay diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa với thông điệp “Hiến máu cứu người – Xin đừng thờ ơ!”; “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”; “Máu cứu người – Bắt đầu từ các nhà quản lý!”. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *