Hiến máu nhân đạo là việc làm cao cả, thể hiện tinh thần “thương người như thể thương thân” truyền thống của dân tộc. Tại Vĩnh Long, phong trào không chỉ dừng lại ở lực lượng đoàn viên, thanh niên mà còn được mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *