Tại trung tâm TP Vĩnh Long, ở công trình xây dựng khách sạn Sài Gòn- Vĩnh Long, trên đường Trưng Nữ Vương – một cần cẩu treo lơ lửng những khối bê tông nặng gây mối hiểm họa khó lường ngay trên đầu người đi đường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *