Từ tháng 2/2017 đến nay, mô hình camera an ninh ở phường 1 (TP Vĩnh Long) đã được thực hiện thí điểm và đang phát huy hiệu quả thiết thực, kịp thời phát hiện xử lý đối tượng, kiểm soát trật tự giao thông, góp phần kéo giảm tội phạm trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *