Tỉnh Vĩnh Long hiện có gần 2.100 người nghiện ma túy chiếm 0,13% dân số. Với phương châm “Đến từng nhà, rà từng đối tượng”, Công an các xã, phường, thị trấn trong tỉnh kết hợp với các ban ngành đoàn thể đến từng gia đình để giáo dục, giúp đỡ nhiều đối tượng cai nghiện ma túy thành công trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *