Qua hơn 10 năm phát động phong trào hiến máu nhân đạo, đến nay Vĩnh Long đã có gần 1,5% dân số tham gia hiến máu và gần 80% người hiến máu nhắc lại nhiều lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *