Từ đầu năm đến nay, hệ thống thư viện công cộng toàn tỉnh tổ chức luân chuyển hơn 930.000 lượt tài liệu, phục vụ hơn 780.000 lượt bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *