Ngày 07/04, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 9, nhiệm kỳ 2016 – 2021, khai mạc kỳ họp thứ 21 để xem xét cho ý kiến và thông qua một số nội dung quan trọng do Ủy ban nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân trình tại kỳ họp.   

Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đồng chủ tọa kỳ họp.

Đến dự có ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long; ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến về 13 tờ trình của UBND tỉnh và thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các dự thảo nghị quyết. Trong đó có các tờ trình và dự thảo thảo nghị quyết về biên chế, tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 của Chính phủ; về tổ chức bộ máy của văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long; về sửa đổi bổ sung phụ lục một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm hoàn chỉnh thủ tục đầu tư một số dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C sử dụng bằng nguồn ngân sách Nhà nước đối với: “Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 902 (đoạn từ cầu Mỹ An đến cầu Vũng Liêm); “Dự án Đê bao dọc sông Hậu”; “Dự án Đê bao sông Măng Thít (giai đoạn 2)”; “Dự án Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình và xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, “..

Chiều cùng ngày, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 13 Nghị quyết làm cơ sở pháp lý để triển khai, tổ chức thực hiện đảm bảo các hoạt động phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng khác để phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng nâng cao đời sống nhân dân.

Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *