Trong ngày làm việc thứ  hai, kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016 – 2021 bầu. Đây là công việc quan trọng cần thiết của mỗi nhiệm kỳ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *