Sáng nay, Hội đồng nhân dân huyện Mang Thít khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp lần thứ I kiện toàn bộ máy chính quyền cấp huyện sau kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân. Đến dự có ông Lữ Quang Ngời, phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *