Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tỉnh Vĩnh Long cũng vừa có buổi tiếp xúc cử tri xã Mỹ Phước và Hòa Tịnh, huyện Mang Thít.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *