Tiếp tục đợt tiếp xúc cử tri  sau kỳ họp, các vị đại biểu HĐND 3 cấp đã tiếp xúc cử tri thị trấn Trà Ôn, xã Vĩnh Xuân huyện Trà Ôn, xã Long An, huyện Long Hồ, xã Long Mỹ huyện Mang Thít , xã Phú Lộc, Tường Lộc và thị trấn Tam Bình huyện Tam Bình…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *