Ngày 15/11, các đại biểu HĐND ba cấp đến tiếp xúc với cử tri huyện Long Hồ và thành phố Vĩnh Long, thông tin với bà con về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2017, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *