Trong những ngày qua, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Vĩnh Long đã đến tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong tỉnh để báo cáo kết quả kỳ họp giữa năm và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *