Sau khi thu hoạch lúa Đông Xuân, nhiều nông dân tại tỉnh Vĩnh Long thực hiện hạ độ cao mặt ruộng thông qua việc lấy đi lớp đất mặt đem đi nơi khác. Theo ngành chuyên môn, việc lấy đi lớp đất mặt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất cây trồng.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *