Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bên cạnh việc kêu gọi nhân dân tham gia kháng chiến, Chi bộ xã Hựu Thành cũng vận động người dân tích cực tăng gia sản xuất và xây dựng quê hương. Đến nay, nhờ sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền cùng sự chung tay góp sức của người dân, xã Hựu Thành đã không ngừng đổi mới và phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *