Sáng nay, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1849 của Thủ tướng Chính phủ về Thành lập tổ công tác giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và Kế hoạch số 363 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *