Chiều ngày 12/4, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2007-2017. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *