Các đại biểu được thông tin về tình hình sản xuất; nhu cầu tiêu thụ, mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông sản đang được nông dân canh tác. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *