Ngày 3/8, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *