Sáng nay HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 12. Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; tình hình thực thi pháp luật và các nghị quyết của HĐND cùng một số công tác khác trong 6 tháng đầu năm 2019.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *