Sáng nay Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2018-2023. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *