Trong những năm qua, các cấp Hội cựu chiến binh trong tỉnh Vĩnh Long có nhiều hoạt động thiết thực, giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *