Nhằm hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, thay thế vườn già cỗi kém hiệu quả, từ năm 2015 Trung tâm giống nông nghiệp Vĩnh Long triển khai thực hiện Dự án “Hỗ trợ giống cây trồng xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015-2017”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *