Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ cơ sở ở các địa phương trong tỉnh đã tích cực học tập và làm theo phong cách của Bác là gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *