Thời tiết mùa mưa dễ làm lúa đổ ngã, gây giảm năng suất là thu nhập của bà con nông dân. Tuy nhiên, thực tế sản xuất các vụ lúa vừa qua cho thấy nếu chăm sóc đúng kỹ thuật thì vẫn có thể hạn chế đổ ngã xảy ra dù thời tiết bất lợi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *