Với phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, trở về với cuộc sống đời thường – nhiều cựu binh đã không ngại khó, không trông chờ, ỷ lại, đã tự vươn lên bằng chính sức lao động của mình, có nhiều đóng góp cho xã hội và là cựu binh tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *