Từ năm học này, các giáo viên tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sẽ được công nhận như giáo viên dạy giỏi và được bảo lưu trong suốt 4 năm liền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *