Thời gian qua, cùng với những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực đời sống xã hội thì GD-ĐT cũng có nhiều khởi sắc, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *