Hàng năm, nông dân huyện Bình Tân sản xuất 2 vụ khoai lang với tổng diện tích khoảng 10.000 ha. Năm nay là thời điểm mà nông dân trồng khoai lang ở Vĩnh Long cũng như nhiều địa phương khác trong vùng ĐBSCL gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài chuyện giá cả bấp bênh, nông dân trồng khoai còn gặp nhiều khó khăn do sâu hại làm giảm năng suất, chất lượng sản phẩm, thậm chí phải chịu thua lỗ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *