Tuy thu nhập là tiêu chí rất khó thực hiện trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, song gần đây một số xã vùng nông thôn của tỉnh nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong chỉ đạo phát triển kinh tế nên thực hiện khá tốt tiêu chí thu nhập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *