Từ đầu năm đến nay ngoài tác động của dịch bệnh COVID-19, thì việc nhiều loại vật liệu xây dựng tăng giá, có lúc khan hiếm, đã làm cho tiến độ thi công một số công trình, dự án chậm hơn so với kế hoạch. Từ đó, cũng làm ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng đầu năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *