Sau thời gian tăng giá từ nửa cuối tháng 10, thì từ tháng 11 đến nay, giá lúa gạo trong nước liên tục giảm mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *